Villkor

Internettjänsten https://www.yoginilindaklang.se (nedan ”Hemsidan”) ägs och drivs av Blekinge Yogastudio AB org.nr. 556867-7677 (nedan ”Blekinge Yogastudio”)

Dessa användarvillkor (nedan ”Kundvillkor”) gäller för dig som är kund (nedan ”Kunden”) eller har ett konto (nedan ”Kontoinnehavaren”) hos BLEKINGE YOGASTUDIO . Genom att kryssa i rutan ”Jag har läst och godkänt användarvillkoren” när du registrerar ett konto eller blir kund hos BLEKINGE YOGASTUDIO förbinder du dig att följa kundvillkoren nedan. Alla referenser till ”vi” åsyftar i dessa villkor BLEKINGE YOGASTUDIO. Med ”du” och ”dig” åsyftas Kunden eller kontoinnehavaren.

Dessa kundvillkor utgör parternas fullständiga reglering av alla frågor som dessa kundvillkor berör. Du uppmärksammas på att särskilda villkor kan komma att gälla för visst erbjudande. Särskilda villkor för erbjudanden gäller som tillägg till dessa villkor.

Du åtar dig att löpande hålla dig uppdaterad och att följa vid var tid publicerade regler och kundvillkor. Du kan alltid se information rörande om din prenumeration hos BLEKINGE YOGASTUDIO på sidan ”Min sida” i inloggat läge.

BLEKINGE YOGASTUDIO skall i skälig omfattning bistå dig vid frågor eller problem angående din prenumeration eller ditt konto. BLEKINGE YOGASTUDIO kan nås via email eller telefon, under ”kontakta oss” på hemsidan.

KONTO HOS BLEKINGE YOGASTUDIO

För att bli kund hos BLEKINGE YOGASTUDIO kan du registrera dig och få ett konto genom att betala gällande prenumerationsavgift via Payex. För att få ett konto ska du ange din e-postadress samt skapa ett lösenord att använda tillsammans med e-postadressen på hemsidan. Du ansvarar för att dina inloggningsuppgifter inte sprids.

När du är betalande medlem hos BLEKINGE YOGASTUDIO, vilket innebär att du har skapat en prenumeration får du tillgång till sektioner, innehåll och funktioner som inte är tillgängliga för icke-kontoinnehavare.

KUND HOS BLEKINGE YOGASTUDIO

För att bli kund hos BLEKINGE YOGASTUDIO måste du vara minst 18 år. Du kan vara privatperson eller företagare. Om du som företagare önskar köpa flera prenumerationer är du välkommen att kontakta Linda Klang (linda@blekingeyogastudio.se). Du, och följaktligen alla unika kontoinnehavare försäkrar i egenskap av privatperson att tjänsten enbart kommer användas för enskilt bruk. Vidare måste du uppge korrekt namn, e-postadress, postadress, telefonnummer och betalningsinformation. Du är skyldig att uppdatera dessa uppgifter om de vid någon tidpunkt skulle förändras. Var noga med att detta görs om du flyttar.

BLEKINGE YOGASTUDIOs tjänst inkluderar:

 • Streaming av film och ljud.
 • Erbjudanden och aktiviteter inom yoga, hälsa, träning, kost, wellness och musik.

KOSTNADER OCH BETALNING

BLEKINGE YOGASTUDIO ger våra kunder möjligheten att som inloggad medlem aktivt göra ett val om att löpande, i förskott, teckna en månadsprenumeration om f.n. 119 kr per månad. Specialerbjudanden med begränsad giltighetstid kan förekomma.

Genom att bli prenumerant hos BLEKINGE YOGASTUDIO godkänner du att BLEKINGE YOGASTUDIO debiterar ditt kontokort kostnaden för din prenumeration månadsvis.  Då du blir månadsprenumerant debiteras ditt kort den dag du genomför kortbetalningen. Nästa debitering sker en månad senare och därefter löpande i enlighet med dessa ramar under prenumerationens löptid.

BLEKINGE YOGASTUDIO förbehåller sig rätten att ändra månadskostnad och andra avgifter samt lägga till nya månadskostnader eller avgifter gällande våra produkter och tjänster. Vid en sådan förändring kommer separat information att sändas ut av BLEKINGE YOGASTUDIO inom rimlig tid före dessa förändringar träder i kraft. Om du inte accepterar en sådan förändring kan du säga upp ditt konto, eller din prenumeration på Hemsidan.

Om du väljer att avsluta prenumerationen under förskottsperioden kommer beloppet för den resterande tiden, eller för eventuella kvarvarande krediter, ej att återbetalas eller ges tillgodo.

BLEKINGE YOGASTUDIO förbehåller sig rätten att sluta erbjuda olika typer av prenumerationsalternativ (förskottsbetalning).

BLEKINGE YOGASTUDIO debiterar ditt kontokort löpande för respektive prenumerationsalternativ från första dagen fram tills prenumerationen eventuellt sägs upp. Om uppsägning ej görs förnyas din gällande prenumeration. Om rådande prenumerationsalternativ ej finns kvar eller kan göras gällande övergår prenumerationen till en, i enlighet med ordinarie prislista, prenumeration med motsvarande tidsmängd månatliga kontokortsdebiteringar.

Vid utebliven betalning av prenumerationskostnad har BLEKINGE YOGASTUDIO rätt att pausa tillgången till prenumerationstjänsten. Detta gäller till dess att betalning sker på nytt.

BLEKINGE YOGASTUDIO använder sig av payex_logotype_green_rgb för korttransaktioner.

AVSLUTA BETALD PRENUMERATION

Din prenumeration hos BLEKINGE YOGASTUDIO förlängs automatiskt varje månad eller i enlighet med det prenumerationsalternativ du träffat avtal kring om uppsägning inte sker. Uppsägning kan ske när som helst men för att prenumerationen inte ska förlängas ska den sägas upp senast sista dagen i pågående prenumerationsperiod. Uppsägning av prenumerationen sker på hemsidan där du också kan se när din innevarande betalperiod slutar men oavsett så löper prenumerationen alltid pågående prenumerationsperiod ut, och du kommer att debiteras för denna period. BLEKINGE YOGASTUDIO erbjuder inte återbetalning för delvis outnyttjad betalperiod.

Om du blir medlem den 10e dagen i månad 1 och väljer att avsluta din betalande månadsprenumeration den 29 dagen i månad 1 kommer du ha tillgång till din prenumeration fram till den 10e dagen i månad 2.

Varför: När du skaffade din prenumeration hos Blekinge Yogastudio debiterades du i förskott för en full månad. Därför kommer du också ha tillgång till tjänsten under motsvarande prenumerationsperiod. Uppsägning sker i inloggat läge på ”Min Sida”. En bekräftelse på uppsägningen skickas via e-post. BLEKINGE YOGASTUDIO garanterar inte mottagande av uppsägning som sker via email eller brev.

BLEKINGE YOGASTUDIOs STREAMINGTJÄNSTER

Den här sektionen fastställer villkoren för BLEKINGE YOGASTUDIOs streamingtjänster där du kan streama filmer och annat innehåll (Nedan ”Material”) till din dator, läsplatta, smartphone eller annan godkänd utrustning som är kapabel att ta emot den (Nedan ”Utrustning”).

Bildkvaliteten kan variera ifrån Utrustning till Utrustning och kan bero på en rad faktorer såsom tillgänglig bandbredd och hastighet på din internetuppkoppling. BLEKINGE YOGASTUDIO lämnar inga garantier på bildkvaliteten eller tillgängligheten av sin streamingtjänst.

BLEKINGE YOGASTUDIO kan ta bort tillgängligheten till sin streamingtjänst från dig om du bryter mot dessa villkor. BLEKINGE YOGASTUDIO kan också förändra, begränsa, villkora, avsluta eller debitera för ditt användande av BLEKINGE YOGASTUDIOs streamingtjänst från tid till annan. BLEKINGE YOGASTUDIO kommer dock att ge dig besked innan extra eller ytterligare avgifter införs för hela eller delar av BLEKINGE YOGASTUDIOs streamingtjänst. Om du inte accepterar dessa förändringar kan du välja att avsluta din prenumeration.

BLEKINGE YOGASTUDIOs streamingtjänster kan begränsas på grund av särskilda krav från BLEKINGE YOGASTUDIOs licensgivare eller på grund av tekniska begränsningar.

RESTRIKTIONER

Upphovsätten och andra rättigheter på Material som du streamar ifrån BLEKINGE YOGASTUDIOs streamingtjänst tillhör BLEKINGE YOGASTUDIO eller BLEKINGE YOGASTUDIOs licensgivare. För att upprätthålla dessa rättigheter använder sig BLEKINGE YOGASTUDIO av teknik som skyddar den digitala informationen och som begränsar din förmåga att se Material i enlighet med givna regler för användning från BLEKINGE YOGASTUDIO eller dess licensgivare. Tänk på att:

 1. Du endast får streama och se Material för privat bruk om inte annat specifikt avtalats.
 2. Du får inte själv, eller på något sätt uppmuntra eller underlätta att någon annan, kopierar, reproducerar, lånar ut, sänder, distribuerar eller på annat sätt överför Material.
 3. Du får inte själv, eller på något sätt uppmuntra eller underlätta att någon annan kringgår, modifierar, tar bort, avkompilerar, nedmonterar, förändrar eller på annat vis manipulerar någon säkerhet, kryptering eller annat rättighetshanterande teknik eller mjukvara som är del av något Material eller det sätt som filerna streamas till dig.
 4. Du godkänner att BLEKINGE YOGASTUDIO kan använda teknik för att verifiera den geografiska plats du befinner dig på.

Du godkänner att, utöver de rättigheter som BLEKINGE YOGASTUDIO eller dess licensgivare har, alla överträdelser mot dessa Kundvillkor ger BLEKINGE YOGASTUDIO rätten att avsluta din tillgång till BLEKINGE YOGASTUDIOs streamingtjänst med omedelbar verkan och utan varsel. Du godkänner specifikt att våra licensgivare har rätten att direkt upprätthålla relevanta föreskrifter i dessa Kundvillkor gentemot dig.

HEMSIDAN

BLEKINGE YOGASTUDIOs hemsida tillhandahålls i regel 24 timmar per dygn, sju dagar i veckan. BLEKINGE YOGASTUDIO garanterar emellertid inte att tjänsten är fri från fel eller avbrott under ovanstående tid.

Användning av hemsidan sker på eget ansvar och på egen risk.

BLEKINGE YOGASTUDIO ansvarar inte under några förutsättningar för skador eller förluster, vare sig direkta eller indirekta till följd av fel eller brister på hemsidan eller som annars orsakats av användandet av denna.

BLEKINGE YOGASTUDIO ansvarar heller inte för försening i överföring, avbrott, fel på Internet- eller telekommunikationer, stöld eller förstöring eller ändring av, eller obehörig anslutning till, användares kommunikation.

BLEKINGE YOGASTUDIO har som ambition, men kan inte garantera att hemsidan är fri från virus.

FÖRBJUDET ANVÄNDANDE AV HEMSIDAN

Du får inte ladda upp, e-posta, eller på annat sätt sända något material som innehåller virus eller någon annan datorkod, fil som designats för att störa, förstöra, göra skada eller begränsa funktionaliteten av någon annan mjukvara för datorer sammankopplade direkt eller indirekt med hemsidan. Du får inte störa servrar eller nätverk kopplade till hemsidan eller våra tjänster eller skada några procedurer, policyer eller regler kopplade till hemsidan.

Du får inte utge dig för att vara någon annan person när du använder hemsidan, uppföra dig på ett stötande vis, eller använda hemsidan för illegalt eller skadligt syfte.

För att kunna erbjuda dig en smidig tjänst kommer BLEKINGE YOGASTUDIO att placera en cookie (en liten textfil) på de datorer du använder för att nå hemsidan. När du återvänder till hemsidan kommer denna cookie att möjliggöra för BLEKINGE YOGASTUDIO att känna igen dig som besökare, kontoinnehavare eller kund och förse dig med ett förenklat sätt att logga in på hemsidan. För att kunna bli kontohavare eller kund hos BLEKINGE YOGASTUDIO och kunna ta del av alla funktioner krävs att du accepterar cookies på din dator.

MATERIAL PÅ HEMSIDAN

Allt material (inkluderat mjukvara och innehåll) på hemsidan ägs av BLEKINGE YOGASTUDIO eller dess leverantörer, om inget annat uttryckligen anges. Det är BLEKINGE YOGASTUDIO eller dess leverantörer som innehar upphovsrätten till allt material som är tillgängligt på hemsidan. Materialet på hemsidan får inte användas på annat sätt än vad som anges i dessa Kundvillkor, om du inte fått skriftlig tillåtelse ifrån BLEKINGE YOGASTUDIO.

Innehåll på hemsidan såsom filmer och trailers som erbjuds för streaming är tredje parts egendom och/eller BLEKINGE YOGASTUDIOs egen egendom. Sådan licensägare och BLEKINGE YOGASTUDIO har rätt att direkt upprätthålla relevanta föreskrifter i dessa villkor gentemot dig och beivra upphovsrättsintrång.

BLEKINGE YOGASTUDIO, BLEKINGE YOGASTUDIOs logotyp och alla andra produkter som BLEKINGE YOGASTUDIO erbjuder är varumärken som ägs av BLEKINGE YOGASTUDIO AB. Du har inte rätt att använda dessa varumärken kommersiellt utan BLEKINGE YOGASTUDIOs samtycke.

LÄNKAR TILL ANDRA HEMSIDOR

BLEKINGE YOGASTUDIO kommer att länka till andra hemsidor. BLEKINGE YOGASTUDIO granskar eller stödjer inte några av dessa hemsidor eller tjänster. BLEKINGE YOGASTUDIO är på inget sätt ansvarig för tillgängligheten, personuppgiftspolicyer, innehåll, reklam, produkter, varor, eller annat material och resurser på eller tillgängliga från sådana hemsidor och tjänster. BLEKINGE YOGASTUDIO är inte heller ansvariga för skada, förlust eller anstöt skapad av, eller i samband med, användandet av sådana hemsidor eller tjänster.

PERSONUPPGIFTER

All kundinformation såsom namn- och adressuppgifter behandlas med hjälp av modern informationsteknik och lagras hos BLEKINGE YOGASTUDIO enligt gällande lagar och förordningar.

BLEKINGE YOGASTUDIO förbehåller sig rätten att behålla kunduppgifterna efter att prenumerationen har upphört för att förebygga upprepat utnyttjande av introduktions- och kampanjerbjudanden.

BLEKINGE YOGASTUDIO har rätt att kommunicera med dig via fysisk post, telefon eller email för att upplysa om förändringar, erbjudanden eller annat som kan vara kopplat till prenumerationen. Om du inte önskar att få erbjudanden från BLEKINGE YOGASTUDIO under prenumerationstiden eller efter det att prenumerationen upphört kan du tacka nej till detta i erbjudanden vilka tillsänds dig via e-post eller genom att kontakta Kundservice.

Hanteringen av personuppgifter beskrivs i sin helhet i BLEKINGE YOGASTUDIOs Personuppgiftspolicy nedan.

AVTALSBROTT

BLEKINGE YOGASTUDIO är inte ansvarig för brister på Hemsidan, i BLEKINGE YOGASTUDIO s produkter och tjänster, eller för några brister eller förseningar som BLEKINGE YOGASTUDIO som företag ska leva upp till enligt dessa Kundvillkor, orsakade av faktorer utanför vad som rimligtvis kan ses som ligga inom BLEKINGE YOGASTUDIOs kontroll.

BLEKINGE YOGASTUDIO ska alltid ges möjlighet att rätta brist i tjänsten innan avtalsbrott ska anses föreligga. BLEKINGE YOGASTUDIO har vidare, i rimlig omfattning, alltid rätt att stänga tjänsten för exempelvis service och uppgraderingar.

TVIST

I fall tvist föreligger mellan BLEKINGE YOGASTUDIO och Kunden ska parterna i första hand försöka lösa tvist genom överenskommelse. Om parterna inte kan enas kan tvisten avgöras av Allmänna Reklamationsnämnden i den mån nämnden är behörig att pröva frågan. I annat fall avgörs tvisten av allmän domstol i Sverige.

ÖVERLÅTELSE

BLEKINGE YOGASTUDIO äger rätt att helt eller delvis till annan överlåta sina rättigheter, fodringar och skyldigheter enligt dessa Kundvillkor utan föregående samtycke av Kunden. Kunden äger inte rätt att utan BLEKINGE YOGASTUDIOs skriftliga samtycke överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt dessa Kundvillkor.

BLEKINGE YOGASTUDIO AB

Personuppgiftsansvarig

BLEKINGE YOGASTUDIO AB, org.nr. 556867-7677, ansvarar för de personuppgifter som behandlas inom ramen för denna policy.

Personuppgifter – Dataskyddspolicy (GDPR)

Vi tar ansvar för att alla personuppgifter du lämnar till oss endast används inom företagets datasystem och hanteras i enlighet med GDPR (Allmänna dataskyddsförordningen). Uppgifterna kommer användas i syfte att fullfölja våra åtaganden mot dig samt att ge vår bästa möjliga service.

§1. Uppgifter vi hanterar och syfte

Vi hanterar dessa typer av uppgifter:

— §1.1 Kontaktpersons namn, telefonnummer, adress och e-postadress.

— §1.2 Eventuella bokningar.

— §1.3 Fakturauppgifter och referensperson om tillämpbart.

§2. Kontaktuppgifter

Våra kontaktuppgifter för att begära ut information, få uppgifter raderade eller andra frågor som kan uppstå är:

E-post: linda@blekingeyogastudio.se

Telefon: 0730-38 50 60

§3 Kontaktuppgifter dataskyddsombud

Våra kontaktuppgifter till dataskyddsombud för att begära ut information, få uppgifter raderade eller andra frågor som kan uppstå är samma som ovanstående, punkt §2.

§4. Våra skyldigheter

Vi är alltid skyldiga och ansvariga att inom 48h (vardagar) tillhandahålla alla sorts uppgifter, anteckningar och information som respektive person och/eller företag begär. Likaså gäller borttagning av detsamma. Vi lämnar självklart aldrig ut uppgifter till tredje part eller till någon som ej verifierats vara tillika person för uppgifterna eller leverantör som behöver behandla exempelvis adress eller liknande. Vi har också skyldighet att rätta och uppdatera uppgifter om önskemål om detta sker. Även detta ska ske snarast, men senast inom 72h (vardagar). Om ni inte tycker vi fullföljer våra skyldigheter uppmanas ni till att kontakta tillsynsmyndighet om vi inte är överens. Ni har all rätt att få reda på hur vi har fått tag på uppgifterna om ni är osäkra, detta skall vi redovisa med tydlighet.

§5. Att dra tillbaka samtycket

Ni som kund eller samarbetspartner har alltid rätt att när som helst dra tillbaka ert samtycke för detta avtal. Om ni önskar göra detta skriver ni ett e-postmeddelande till oss där ni beskriver att ni önskar dra tillbaka ert samtycke. Detta sker med omedelbar verkan och våra skyldigheter enligt §4 aktiveras per automatik.

§6. Rätten att bli glömd

Ni som kund eller samarbetspartner har alltid rätt att när som helst bli glömd. Om detta önskas skriver man ett e-postmeddelande till oss och berättar att man önskar bli glömd. Detta sker med omedelbar verkan och våra skyldigheter enligt §4 aktiveras per automatik.

§7. Tidsfrist

Genom att använda vår webbplats samtycker du till vår policy. Detta samtyckesavtal gäller fram tills dess att man aktivt avslutar samtycket, eller om §5 och §6 aktiveras.

§8. Användarrätt

I denna paragraf beskriver vi vilka som har rätt att använda sig utav uppgifterna som anges i §1. De som är anställda hos oss har rätt att använda de uppgifter som krävs för att utföra arbetsuppgifterna. De anställda har fått intern utbildning som beskrivs i §9.

§9. Användarsäkerhet

Personalen som hanterar personuppgifter utbildas internt och löpande i hantering av uppgifter. Detta för att den mänskliga faktorn skall vara absolut minimal. De tränas på att hantera uppgifter på ett varsamt sätt över tid och har kunskap i att kunna glömma kunders uppgifter i våra system.

§10. Teknisk säkerhet

Alla uppgifter som innehåller känsliga uppgifter lagras digitalt med krypterad säkerhet.

§11. Formulärdata

Formulär som skickas in via webbplatsen lagras digital och skickas via krypterad anslutning. Dessa uppgifter lagrar vi för att kunna hålla vår service på högsta nivå.

§12. Kundregister och ordrar

För att kunna erhålla högsta möjliga service och hantera orderfrågor, reklamationer eller liknande behåller vi uppgifter som detta tills dess att punkt §5 aktiveras.

§13. Underhåll

Vi uppdaterar och ser över vår policy frekvent, en gång i kvartalet, eller mer om det behövs, så att den alltid är aktuell och pålitlig.

Vilka personuppgifter behandlas?

Personuppgifter är information som kan kopplas till en enskild person, t.ex. namn,  telefonnummer, e-postadress, postadress, medlems-/kund- eller abonnemangsnummer, uppgifter om reklamationer och kundtjänstärenden. Personuppgifterna kan komma att kompletteras genom inhämtning från offentliga och privata register.

BLEKINGE YOGASTUDIOs insamling av personuppgifter

BLEKINGE YOGASTUDIO samlar in personuppgifter i samband med något av följande:

 1. När du som besökare registrerar dig på någon av våra siter;
 2. När du beställer våra nyhetsbrev;
 3. När du tecknar en prenumeration;
 4. När du väljer att nyttja streamingtjänsten
 5. När du deltar i en av BLEKINGE YOGASTUDIO arrangerad undersökning, tävling eller marknadsföringsaktivitet

Syftet med behandlingen av personuppgifter

Dina personuppgifter behandlas för att BLEKINGE YOGASTUDIO och våra eventuella underleverantörer ska kunna fullfölja avtal om leverans av produkter och tjänster, för analys av verksamheten och kundbeteende, för att motverka missbruk av våra specialerbjudanden samt för kundadministration. BLEKINGE YOGASTUDIO kommer även att använda personuppgifterna för att via e-post eller annan direktmarknadsföring göra reklam för sina egna och andra företags produkter och tjänster.

Dina personuppgifter kan också komma att lämnas ut om BLEKINGE YOGASTUDIO är tvingat till detta enligt lag eller myndighetsbeslut.

Hur länge sparar BLEKINGE YOGASTUDIO personuppgifterna?

Dina personuppgifter sparas och behandlas så länge som en kundrelation finns mellan dig och BLEKINGE YOGASTUDIO. Efter att kundrelationen har avslutats sparas personuppgifterna i max 10 år. 10-årsperioden räknas från det datum avtalet upphörde. När du deltar i en tävling eller annan marknadsföringsaktivitet sparas personuppgifterna i 5 år. 5-årsperioden räknas från det datum som du uppgav dina personuppgifter till BLEKINGE YOGASTUDIO.

Kontaktuppgifter

Om du har frågor om denna policy kan du skicka dessa via email till följande adress: yogini@lindaklang.se